مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR (Corporate Social Responsibility موضوع مهم و قابل‌توجهی در سال‌های اخیر بوده است به گونه‌ا‌ی که اغلب سازمان‌ها توجهی جدی به آن نشان می‌دهند. شرکت تولیدی و صنعتی سی‌بی‌جی، از همان ابتدا و تا به امروز، بیش از ۴۵ سال است كه همواره برای ارتقای سطح بهداشت و سلامت، بهبود سطح آموزش و پرورش، حفاظت از محیط‌زیست، بهبود زیرساخت‌های شهری و کمک به آسیب‌ديدگان حوادث طبیعی جامعه کوشیده است و به‌عنوان سازمانی پیشرو در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، می‌کوشد که این تعهدات و ارزش‌ها در سراسر سازمان جاری باشد. ما در تمامی این سال‌ها علاوه‌بر پایبندی به وظایف خود به‌عنوان یک تولیدکننده، همواره کوشیده‌ایم كه در راستای درک مسئولیت اجتماعی، گام‌های موثری برداریم و هم‌چنان نیز مصمّم و پرتلاش برای انجام رسالت خویش در كنار همه‌ مردم ایران خواهیم ماند. ما در خانواده سی‌بی‌جی، مسئولیت اجتماعی را بخشی از هویت خود می‌دانیم.
شرکت سی‌بی‌جی در راستای عمل به مسئولیت‌‏های اجتماعی، فعالیت‌های گوناگونی را سرلوحه کار خود قرار داده است.

فعالیت‌ها

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR (Corporate Social Responsibility موضوع مهم و قابل‌توجهی در سال‌های اخیر بوده است به گونه‌ا‌ی که اغلب سازمان‌ها توجهی جدی به آن نشان می‌دهند. شرکت تولیدی و صنعتی سی‌بی‌جی، از همان ابتدا و تا به امروز، بیش از ۴۵ سال است كه همواره برای ارتقای سطح بهداشت و سلامت، بهبود سطح آموزش و پرورش، حفاظت از محیط‌زیست، بهبود زیرساخت‌های شهری و کمک به آسیب‌ديدگان حوادث طبیعی جامعه کوشیده است و به‌عنوان سازمانی پیشرو در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، می‌کوشد که این تعهدات و ارزش‌ها در سراسر سازمان جاری باشد. ما در تمامی این سال‌ها علاوه‌بر پایبندی به وظایف خود به‌عنوان یک تولیدکننده، همواره کوشیده‌ایم كه در راستای درک مسئولیت اجتماعی، گام‌های موثری برداریم و هم‌چنان نیز مصمّم و پرتلاش برای انجام رسالت خویش در كنار همه‌ مردم ایران خواهیم ماند. ما در خانواده سی‌بی‌جی، مسئولیت اجتماعی را بخشی از هویت خود می‌دانیم.
شرکت سی‌بی‌جی در راستای عمل به مسئولیت‌‏های اجتماعی، فعالیت‌های گوناگونی را سرلوحه کار خود قرار داده است.

فعالیت‌ها