روسازی راه‌آهن همدان-سنندج

تأمین مصالح و اجرای روسازی راه‌آهن همدان-سنندج به طول 177 کیلومتر (در حال ساخت)