تولید 400 هزار ست ادوات پابند بار محوری ۳۰ تن

توضیح داخل گالری: تولید 400 هزار ست ادوات پابند خطوط بار محوری 30 تن (Heavy-Haul) در سال‌های 97 و 98