طراحی و اخذ تاییدیه سیستم پابند بار محوری 30 تن

توضیح داخل گالری: طراحی، ساخت، اخذ تاییدیه‌های مربوطه و آغاز تولید انبوه سیستم پابند بار محوری 30 تن (Heavy-Haul) در سال 97