تعویض سوزن‌های ایستگاه‌های خطوط تهران-مشهد

توضیح داخل گالری: انجام پروژه‌های مونتاژ، نصب و جوشکاری 188 دستگاه سوزن بتنی در اداره کل راه‌آهن شمال شرق و خراسان (خطوط ایستگاهی تهران-مشهد) از سال 95 تا 98