طراحی و اخذ تاییدیه تراورس بتنی بار محوری 30 تن

طراحی، ساخت، اخذ تاییدیه‌های مربوطه و آغاز تولید انبوه تراورس بتنی بار محوری 30 تن (Heavy-Haul) از سال 95 تا 97