تولید 2 میلیون عدد انواع تراورس بتنی B70

ساخت بیش از 2 میلیون عدد انواع تراورس بتنی B70 برای پروژه‌های شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران