زیرسازی راه‌آهن بافق-بندرعباس (قطعه 2/الف)

زیرسازی راه‌آهن بافق-بندرعباس قطعه 2/الف از سال 73 تا 74