ساخت ایستگاه راه‌آهن تزرج

ساخت ایستگاه راه‌آهن تزرج و تأسیسات برقی و مکانیکی و راه دستیابی به ایستگاه در محور بافق-بندرعباس از سال 70 تا 73