پیمانکار روسازی راه‌‌آهن، تولید کننده
تراورس و ادوات پابند ریل

دفتر مرکزی

تهران، خیابان فرشته، مجتمع داریوش، واحد A4
تلفن: 02179436
فکس: 22175873
info@cbg-co.ir

کارخانه‌های تراورس و ادوات سیرجان

ابتدای جاده شهر بابک، بلوار امام رضا، بلوار سی‌بی‌جی
تلفکس: ۲۲۰۴۹۹۰-0344

کارخانه تراورس شاهرود

شهرک صنعتی، خیابان توسعه ۲
تلفکس: ۲۵۱۱۲۷۴-0233

کارخانه ادوات شاهرود

کمربندی شاهرود، جنب ایستگاه راه‌آهن
تلفکس: ۲۳۳۶۳۱۶-0233

اجرای روسازی راه‌آهن همدان - سنندج

کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
طول پروژه: 175 کیلومتر
زمان اجرا: 1398- ادامه دارد

نمایش پروژه

پروژه تهران - همدان

کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
طول پروژه: 310 کیلومتر
زمان اجرا: 24 ماه

نمایش پروژه

روسازی طرح‌های توسعه منطقه گل‌گهر

کارفرما: شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر
طول پروژه: 72 کیلومتر
زمان اجرا: 12 ماه

نمایش پروژه

عملیات احداث روسازی راه‌آهن گرگان - اینچه‌برون

کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء
طول پروژه: 90 کیلومتر
زمان اجرا: 30 ماه

نمایش پروژه

عملیات احداث خط دوم محور هرمزگان (بافق - بندرعباس)

کارفرما: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
طول پروژه: 180 کیلومتر
زمان اجرا: 15 ماه

نمایش پروژه

تعویض سوزن‌های ایستگاه‌های خطوط تهران - مشهد

کارفرما: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
طول پروژه: 188 دستگاه سوزن بتنی
زمان اجرا: 24 ماه

نمایش پروژه

روسازی راه‌آهن خواف - هرات

کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء
طول پروژه: 14 کیلومتر
زمان اجرا: 3 ماه

نمایش پروژه

 

کیلومتر ریل گذاری در کشور

 

 

اولین

پیمانکار اجرای روسازی راه آهن
تولید کننده تراورس بتنی و ادوات ریلی

دفتر مرکزی

تهران، خیابان فرشته، مجتمع داریوش، واحد A4
تلفن: 02179436
فکس: 22175873
info@cbg-co.ir

کارخانه‌های تراورس و ادوات سیرجان

ابتدای جاده شهر بابک، بلوار امام رضا، بلوار سی‌بی‌جی
تلفکس: ۲۲۰۴۹۹۰-0344

کارخانه تراورس شاهرود

شهرک صنعتی، خیابان توسعه ۲
تلفکس: ۲۵۱۱۲۷۴-0233

کارخانه ادوات شاهرود

کمربندی شاهرود، جنب ایستگاه راه‌آهن
تلفکس: ۲۳۳۶۳۱۶-0233

اجرای روسازی راه‌آهن همدان - سنندج

کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
طول پروژه: 175 کیلومتر
زمان اجرا: 1398- ادامه دارد

نمایش پروژه

پروژه تهران - همدان

کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
طول پروژه: 310 کیلومتر
زمان اجرا: 24 ماه

نمایش پروژه

روسازی طرح‌های توسعه منطقه گل‌گهر

کارفرما: شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر
طول پروژه: 72 کیلومتر
زمان اجرا: 12 ماه

نمایش پروژه

عملیات احداث روسازی راه‌آهن گرگان - اینچه‌برون

کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء
طول پروژه: 90 کیلومتر
زمان اجرا: 30 ماه

نمایش پروژه

عملیات احداث خط دوم محور هرمزگان (بافق - بندرعباس)

کارفرما: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
طول پروژه: 180 کیلومتر
زمان اجرا: 15 ماه

نمایش پروژه

تعویض سوزن‌های ایستگاه‌های خطوط تهران - مشهد

کارفرما: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
طول پروژه: 188 دستگاه سوزن بتنی
زمان اجرا: 24 ماه

نمایش پروژه

روسازی راه‌آهن خواف - هرات

کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء
طول پروژه: 14 کیلومتر
زمان اجرا: 3 ماه

نمایش پروژه

 

کیلومتر ریل گذاری در کشور

 

 

اولین

پیمانکار اجرای روسازی راه آهن
تولید کننده تراورس بتنی و ادوات ریلی

آشنایی با سی بی جی

پروژه ها

آشنایی با سی بی جی

آشنایی با سی بی جی

پروژه‌ها

پروژه‌ها